Autumn
Autumn

Oil on Canvas, 14 x 18" 
2015

Tobacco House #1
Tobacco House #1

Oil on Canvas, 24 x 30"
2009

Tobacco House #2
Tobacco House #2

Oil on Canvas, 24 x 30"
2009

Buckingham
Buckingham

Oil on Canvas, 24 x 36"
2007
Private Collection

Seagull
Seagull

Oil on Canvas, 14 x 11" 
2008

Grey Day
Grey Day

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Untitled Fall #2
Untitled Fall #2

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Blue Sky
Blue Sky

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Yellow Hill
Yellow Hill

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Pink
Pink

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Leonard
Leonard

Oil on Canvas, 58 x 60"
2012

Distant Storm
Distant Storm

Oil on Canvas, 24 x 24"
2010

Spring Paddock
Spring Paddock

Oil on Canvas, 24 x 24"
2012

Sparrow
Sparrow

Oil on Canvas, 8 x 10"
2014
Private Collection

Paddock 1
Paddock 1

Oil on Canvas, 24 x 24"
2014

Flying Point
Flying Point

Oil on Linen, 40 x 50"
2015

Through the Dunes
Through the Dunes

Oil on Linen, 40 x 50"
2015

Paddock 2
Paddock 2

Oil on Canvas, 24 x 23"
2014

Autumn
Tobacco House #1
Tobacco House #2
Buckingham
Seagull
Grey Day
Untitled Fall #2
Blue Sky
Yellow Hill
Pink
Leonard
Distant Storm
Spring Paddock
Sparrow
Paddock 1
Flying Point
Through the Dunes
Paddock 2
Autumn

Oil on Canvas, 14 x 18" 
2015

Tobacco House #1

Oil on Canvas, 24 x 30"
2009

Tobacco House #2

Oil on Canvas, 24 x 30"
2009

Buckingham

Oil on Canvas, 24 x 36"
2007
Private Collection

Seagull

Oil on Canvas, 14 x 11" 
2008

Grey Day

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Untitled Fall #2

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Blue Sky

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Yellow Hill

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Pink

Oil on Canvas, 12 x 12"
2012

Leonard

Oil on Canvas, 58 x 60"
2012

Distant Storm

Oil on Canvas, 24 x 24"
2010

Spring Paddock

Oil on Canvas, 24 x 24"
2012

Sparrow

Oil on Canvas, 8 x 10"
2014
Private Collection

Paddock 1

Oil on Canvas, 24 x 24"
2014

Flying Point

Oil on Linen, 40 x 50"
2015

Through the Dunes

Oil on Linen, 40 x 50"
2015

Paddock 2

Oil on Canvas, 24 x 23"
2014

show thumbnails